جام حذفی فوتبال ایران چهارشنبه 2 خرداد

نمودار جام حذفی - فصل 1388-89  یک شانزدهم نهایی یک هشتم نهایی یک چهارم نهایی نیمه نهایی فینال
                                               
ذوب آهن 2  
صنعت نفت آبادان 0  
  ذوب آهن 3  
  شاهین بوشهر 1  
شاهین بوشهر 3
مس سرچشمه 1  
  ذوب آهن 0(4)  
  استیل آذین 0(3)  
استیل آذین 2  
سپاهان نوین 0  
  استیل آذین 5
  استقلال 4  
استقلال 13
ذرت کاران پارس آباد 0  
  ذوب آهن 0  
  گسترش فولاد 2  
مس رفسنجان 2  
پاس همدان  0  
  مس رفسنجان 2(8)
  ابومسلم 2(7)  
ابومسلم w
اتکای گرگان -  
  مس رفسنجان 2
  گسترش فولاد 4  
داماش گیلان 1  
مقاومت شیراز 0  
  داماش گیلان 0
  گسترش فولاد 1  
گسترش فولاد 3
تراکتورسازی 2
گسترش فولاد 0 1 1
پرسپولیس 1 3 4
سپاهان 3  
صنعتی کاوه تهران 0  
  سپاهان 0  
  صبا 1  
فولاد نوین اهواز 0
صبا 1  
  صبا 1  
  مس کرمان 0  
ملوان 2  
سپیدرود رشت 1  
  ملوان 0
  مس کرمان 4  
نساجی 0
مس کرمان 1  
  صبا 0(3)
  پرسپولیس 0(4)  
پیکان 1(2)  
پتروشیمی تبریز 1(4)  
  پتروشیمی تبریز 0(3)
  برق شیراز 0(0)  
برق شیراز 2
استقلال اهواز 0  
  پتروشیمی تبریز 1
  پرسپولیس 2  
آلومینیوم 0(5)  
فولاد 0(4)  
  آلومینیوم 1
  پرسپولیس 3  
ایرانجوان 1
پرسپولیس 2  


فصل 1389-90 فصل 1387-88
فصل 1389-90 فصل 1387-88


جام حذفی - فصل 1388-89