جام حذفی فوتبال ایران دوشنبه 31 اردیبهشت

نمودار جام حذفی - فصل 1382-83  یک هشتم نهایی یک چهارم نهایی نیمه نهایی فینال
                                     
استقلال تهران 3  
پاسارگاد تهران 2  
  استقلال تهران 1  
  پیکان تهران 0  
پیکان تهران 1 1 2(4)
ابومسلم 1 1 2(2)  
  استقلال تهران 2  
  سایپای تهران 1  
برق شیراز 1 - -  
پاس تهران 2 w w  
  پاس تهران 0
  سایپای تهران 1  
سایپای تهران 1(5)
همای تهران 1(4)  
  استقلال تهران 2 0 2
  سپاهان 3 2 5
فولاد خوزستان 2 0 2  
سپاهان 0 4 4  
  سپاهان 3 0 3
  استقلال اهواز 0 2 2  
استقلال اهواز 1 3 4
پرسپولیس 0 2 2  
  سپاهان 1(5)
  ذوب آهن 1(3)  
پگاه رشت 1 - -  
ذوب آهن 8 w w  
  ذوب آهن 3 0 3
  کارون شوشتر 0 1 1  
کارون شوشتر 3 0 3
عقاب گنبد 1 1 2


فصل 1383-84 فصل 1381-82
فصل 1383-84 فصل 1381-82


جام حذفی - فصل 1382-83