جام حذفی فوتبال ایران شنبه 2 تیر

نمودار جام حذفی - فصل 1385-86  یک شانزدهم نهایی یک هشتم نهایی یک چهارم نهایی نیمه نهایی فینال
                                               
ابومسلم 0  
نفت آبادان 2  
  نفت آبادان 1  
  فولاد 0  
فولاد 2(5)
سپاهان نوین 2(3)  
  نفت آبادان 0  
  صبا باتری 1  
کوثر تهران 1  
صبا باتری 2  
  صبا باتری 2
  برق شیراز 1  
برق شیراز 2
سرخپوشان 1  
  صبا باتری 2  
  پیکان 1  
مس کرمان 5  
پتروشیمی تبریز 0  
  مس کرمان 1
  پیکان 2  
پیکان 1(4)
نیرو محرکه 1(2)  
  پیکان 2
  استقلال اهواز 1  
شموشک 1  
پاس تهران 1  
  پاس تهران 1
  استقلال اهواز 4  
استقلال اهواز 3
صنایع اراک 0
سپاهان 1 3 4
صبا باتری 0 0 0
راه آهن 1(3)  
برق تهران 1(4)  
  برق تهران 0(5)  
  داماش ایرانیان 0(4)  
داماش ایرانیان 1(5)
ذوب آهن 1(3)  
  برق تهران 2(3)  
  پرسپولیس 2(5)  
صنعتی کاوه 2  
پرسپولیس 4  
  پرسپولیس 2
  مقاومت شیراز 0  
مقاومت شیراز 2
استقلال 1  
  پرسپولیس 1
  سپاهان 4  
سپاهان 2  
نوژن مازندران 0  
  سپاهان 2
  سایپا 0  
سایپا 2
ذوب آهن اردبیل 0  
  سپاهان 3
  تربیت یزد 2  
فجرسپاسی 1  
تربیت یزد 2  
  تربیت یزد 2
  ملوان 0  
ملوان 1
کیمیا رشد بندر ترکمن 1  


فصل 1386-87 فصل 1384-85
فصل 1386-87 فصل 1384-85


جام حذفی - فصل 1385-86