یکشنبه 10 مهر

آخرین اخبار جام حذفی

مرحله اول جام حذفی
یکشنبه و دوشنبه ۱۷ و ۱۸ مهر ۱۴۰۱
پارس بندر کیاشهر - سرخ پوشان پاکدشت
کیا شاهرود - گسترش خوی
ستارگان سیوان ایلام - ستارگان کرمانشاه
اکسیژن مرند - پشتیبانی شمال شرق مشهد
قیام ابهر - نماینده استان کردستان
غفاری تاکستان - رعد محلات
میعاد مغان - داماش تهران
نماینده استان البرز - کو آماسیتی قم
نماینده استان اصفهان - اتحاد سفین کیش
کوروش کبیر زابل - پولاد اکسین ایذه
پیام شرق قائن - پویندگان تلاش مرودشت
هرنگ جوان بستک - شهید انصاری بارز لردگان
زاگرس باشت - ابوذر کنگان
insta