جام حذفی فوتبال ایران پنجشنبه 10 اسفند

نمودار جام حذفی - فصل 03-1402

  یک شانزدهم نهایی یک هشتم نهایی یک چهارم نهایی نیمه نهایی فینال