جام حذفی فوتبال ایران یکشنبه 24 تیر

نمودار جام حذفی - فصل 1387-88  یک شانزدهم نهایی یک هشتم نهایی یک چهارم نهایی نیمه نهایی فینال
                                               
شهرداری تبریز 0  
صبا 1  
  صبا 6  
  شموشک 1  
شموشک 2
سایپا 1  
  صبا 3  
  مس رفسنجان 2  
ملوان 2  
سپاهان نوین 1  
  ملوان 0
  مس رفسنجان 1  
مس رفسنجان 2(5)
استقلال 2(4)  
  صبا 1(4)  
  ذوب آهن 1(5)  
شهرداری بندرعباس 1(3)  
فولاد 1(4)  
  فولاد 1
  استقلال اهواز 0  
استقلال اهواز 1
نفت تهران 0  
  فولاد 0
  ذوب آهن 3  
ابومسلم 3  
آرمین تهران 2  
  ابومسلم 0
  ذوب آهن 1  
ذوب آهن 4
شیرین فراز 1
ذوب آهن 0 5 5
راه آهن 1 1 2
سپاهان 7  
مقاومت مازندران 1  
  سپاهان 0  
  پرسپولیس 1  
صنایع طلایی سمنان 1
پرسپولیس 3  
  پرسپولیس 1  
  پاس همدان 2  
شهرداری یاسوج 0  
پاس همدان 3  
  پاس همدان 4
  پیام مشهد 0  
پیام مشهد 3
پیام کلار آباد 0  
  پاس همدان 0
  راه آهن 1  
نساجی -  
برق شیراز w  
  برق شیراز 1
  راه آهن 4  
پتروشیمی تبریز 1
راه آهن 3  
  راه آهن 1
  تراکتورسازی 0  
پیکان 0  
تراکتورسازی 1  
  تراکتورسازی 2(6)
  استیل آذین 2(5)  
مقاومت سپاسی 0
استیل آذین 1  


فصل 1388-89 فصل 1386-87
فصل 1388-89 فصل 1386-87


جام حذفی - فصل 1387-88