جام حذفی فوتبال ایران چهارشنبه 2 خرداد

نمودار جام حذفی - فصل 1395-96  یک شانزدهم نهایی یک هشتم نهایی یک چهارم نهایی نیمه نهایی فینال
                                               
اکسین البرز 0  
ذوب آهن اصفهان 1  
  ذوب آهن اصفهان 3  
  ماشین سازی تبریز 2  
ماشین سازی تبریز 2
خونه به خونه بابل 1  
  ذوب آهن اصفهان 2  
  گسترش فولاد تبریز 0  
گسترش فولاد تبریز w  
مس رفسنجان -  
  گسترش فولاد تبریز w
  شهرداری ماهشهر -  
نفت امیدیه 1
شهرداری ماهشهر 2  
  ذوب آهن اصفهان 2  
  تراکتورسازی تبریز 3  
فولاد یزد 1  
فولاد خوزستان 2  
  فولاد خوزستان 0 (2)
  نفت و گاز گچساران 0 (3)  
نفت و گاز گچساران w
راه آهن تهران -  
  نفت و گاز گچساران 1
  تراکتورسازی تبریز 3  
قشقایی شیراز 0  
برق جدید شیراز 1  
  برق جدید شیراز 0
  تراکتورسازی تبریز 2  
ملوان بندر انزلی 0
تراکتورسازی تبریز 1
تراکتورسازی تبریز 0
نفت تهران 1
سایپای تهران 2  
بادران تهران 1  
  سایپای تهران 2  
  نفت مسجد سلیمان 1  
نفت مسجد سلیمان 1
پدیده مشهد 0  
  سایپای تهران 0  
  سپاهان اصفهان 2  
سپاهان اصفهان 1  
پارس جنوبی جم 0  
  سپاهان اصفهان 2
  آلومینیوم اراک 1  
پیکان تهران 0
آلومینیوم اراک 1  
  سپاهان اصفهان 0
  نفت تهران 1  
شهرداری تبریز 0  
شهرداری فومن 1  
  شهرداری فومن 0
  نفت تهران 4  
نساجی مازندران 0
نفت تهران 1  
  نفت تهران 3
  استقلال تهران 2  
صبای قم 4  
شهدای گروس بیجار 0  
  صبای قم 0 (3)
  استقلال تهران 0 (5)  
استقلال تهران 1
مس کرمان 0  


فصل 1396-97 فصل 1394-95
فصل 1396-97 فصل 1394-95


جام حذفی - فصل 1395-96