جام حذفی فوتبال ایران دوشنبه 31 اردیبهشت

جام حذفی - فصل 89-1388

مرحله اول

تاریخ میزبان نتیجه میهمان توضیحات
صنعت برق تبریز انصراف منتخب تهران
ذرت کاران پارس آباد انصراف منتخب مرکزی
ناز سرام میبد یزد انصراف شهرداری ماهشهر
پرسپولیس خراسان شمالی انصراف منتخب خوزستان
شهرداری بندرانزلی انصراف فولاد یزد
کشاورزی میناب انصراف داماش تهران
پالایش گاز ایلام انصراف شهرداری همدان
فولاد چهارمحال انصراف منتخب خراسان شمالی
شهرداری زنجان انصراف سپیدرود رشت
حسن آباد تهران انصراف ذوب آهن اردبیل
صنعت گاز سرخس انصراف مقاومت ساری
صنعت نفت نوین آبادان انصراف منتخب کرمان
افلاک لرستان انصراف بهزیستی همدان
18 آبان 1388 استقلال جنوب تهران 2-1 توحید بوشهر
18 آبان 1388 سندن ایرانیان قزوین 0-1 پرسپولیس گناوه
18 آبان 1388 شهرداری پیرانشهر 0-2 هیئت خراسان جنوبی
18 آبان 1388 ذوب آهن نوین اصفهان 3-4 منتخب کهکیلویه و بویراحمد
18 آبان 1388 گلچین رابط کریم 0-3 شاهین بندر گز
18 آبان 1388 پرسپولیس برازجان 2-1 پرسپولیس زاهدان
18 آبان 1388 نیروی زمینی تهران 0-6 انصار سیمان شاهرود
18 آبان 1388 نفت و گاز گچساران 0-7 درتاک لرستان
18 آبان 1388 استقلال قزوین 0-2 صنعت آراد گلستان
18 آبان 1388 آرارات سنندج 1-2 هیئت چهارمحال
18 آبان 1388 مقاومت تهران 0-4 آریا سپاهان قم
18 آبان 1388 شهرداری کرج 0-3 منتخب خراسان جنوبی
18 آبان 1388 گل نود قائمشهر 2-3 نوژن مازندران
18 آبان 1388 منتخب فارس 1-0 اتوبوس رانی قوچان
18 آبان 1388 پانه آفرین قم 6-0 شهرداری یاسوج
18 آبان 1388 نفت اهواز 1-3 منتخب کیش
18 آبان 1388 همای تهران 1-3 شهرداری لنگرود
18 آبان 1388 پاس زاهدان 1-2 سایپای شمال ساری
18 آبان 1388 ملوان سپید انزلی 0-1 ماشین سازی تبریز
18 آبان 1388 هپکو اراک 0-1 آرمین تهران


مرحله دوم

تاریخ میزبان نتیجه میهمان توضیحات
ذرت کاران پارس آباد انصراف قند اسلام آباد
توحید بوشهر انصراف منتخب ایلام
شنسا اراک انصراف شهرداری پیرانشهر
ذوب آهن نوین اصفهان انصراف شیرین فراز کرمانشاه
کوثر لرستان انصراف مقاومت تهران
شهرداری کرج انصراف شموشک نوشهر
پتروشیمی تبریز انصراف کشاورزی میناب
تربیت یزد انصراف پالایش گاز ایلام
ایرانجوان بوشهر انصراف فولاد چهارمحال
شهرداری تبریز انصراف پاس زاهدان
بهزیستی همدان انصراف هپکو اراک
5 آذر 1388 البرز شهرداری زنجان 1-0 صنعت برق تبریز
5 آذر 1388 سپاهان نوین اصفهان 1-3 ناز سرام میبد یزد
5 آذر 1388 سندن ایرانیان قزوین 3-1 مس سرچشمه
5 آذر 1388 صنعت نفت آبادان 2-7 گلچین رباط کریم
5 آذر 1388 گسترش فولاد تبریز 0-2 پرسپولیس خراسان شمالی
5 آذر 1388 پرسپولیس زاهدان 1-3 داماش لرستان
5 آذر 1388 داماش گیلان 0-2 نیروی زمینی تهران
5 آذر 1388 نفت تهران 0-2 نفت و گاز گچساران
5 آذر 1388 اتکا گرگان 0-3 استقلال قزوین
5 آذر 1388 مخابرات شیراز 0-4 آرارات سنندج
5 آذر 1388 فولاد یزد 2-1 مس رفسنجان
5 آذر 1388 برق شیراز 0-1 گل نود قائمشهر
5 آذر 1388 اتوبوس رانی قوچان 1-0 گل گهر سیرجان
5 آذر 1388 آلومینیوم هرمزگان 1(5)-(4)1 شهرداری یاسوج
5 آذر 1388 شاهین اهواز 1-2 نفت اهواز
5 آذر 1388 شهرداری بندرعباس 1-2 همای تهران
5 آذر 1388 مهرکام پارس تهران 2(2)-(3)2 سپیدرود رشت
5 آذر 1388 حسن آباد تهران 6-0 نساجی مازندران
5 آذر 1388 ملوان سپید انزلی 0-0 صنعتی کاوه تهران
5 آذر 1388 پیام مشهد 0-1 صنعت گاز سرخس
5 آذر 1388 فولاد نوین اهواز 0-1 صنعت نفت نوین آبادان


مرحله سوم

تاریخ میزبان نتیجه میهمان توضیحات
اتکا گرگان انصراف مخابرات شیراز
سپیدرود رشت انصراف شهرداری بندرعباس
نساجی مازندران انصراف شهرداری تبریز
1 دی 1388 ذوب آهن نوین اصفهان 2-1 صنعت نفت آبادان
1 دی 1388 پرسپولیس زاهدان 1-0 گسترش فولاد تبریز
1 دی 1388 مس سرچشمه 0-4 صنایع اراک
1 دی 1388 داماش گیلان 0-1 نفت تهران
1 دی 1388 مقاومت تهران 1-0 مس رفسنجان
1 دی 1388 پتروشیمی تبریز 2-4 شهرداری کرج
1 دی 1388 تربیت یزد 1-0 برق شیراز
1 دی 1388 گل گهر سیرجان 1-0 آلومینیوم هرمزگان
1 دی 1388 شاهین اهواز 2-0 ایرانجوان بوشهر
1 دی 1388 صنعتی کاوه تهران 0-2 پیام مشهد
1 دی 1388 بهزیستی همدان 2-0 فولاد نوین اهواز
1 دی 1388 ذرت کاران پارس آباد 0-4 صنعت برق تبریز
1 دی 1388 سپاهان نوین اصفهان 0-1 توحید بوشهر


مرحله چهارم

تاریخ میزبان نتیجه میهمان توضیحات
19 بهمن 1388 سایپای کرج 3-1 ذوب آهن اصفهان
20 بهمن 1388 صنعت نفت آبادان 2-4 راه آهن شهرری


مرحله یک شانزدهم نهایی

تاریخ میزبان نتیجه میهمان توضیحات
ابومسلم مشهد انصراف اتکا گرگان
19 بهمن 1388 نساجی مازندران 1-0 مس کرمان
19 بهمن 1388 استقلال تهران 0-13 ذرت کاران پارس آباد
19 بهمن 1388 شاهین بوشهر 1-3 مس سرچشمه
19 بهمن 1388 ملوان بندرانزلی 1-2 سپیدرود رشت
19 بهمن 1388 فولاد نوین اهواز 1-0 صبای قم
19 بهمن 1388 استیل آذین تهران 0-2 سپاهان نوین اصفهان
19 بهمن 1388 پیکان قزوین 1(2)-(4)1 پتروشیمی تبریز
20 بهمن 1388 ایرانجوان بوشهر 2-1 پرسپولیس تهران
20 بهمن 1388 گسترش فولاد تبریز 2-3 تراکتورسازی تبریز
20 بهمن 1388 برق شیراز 0-2 استقلال اهواز
20 بهمن 1388 مس رفسنجان 0-2 پاس همدان
20 بهمن 1388 آلومینیوم هرمزگان 0(5)-(4)0 فولاد اهواز
1 اسفند 1388 سپاهان اصفهان 0-3 صنعتی کاوه تهران
6 اسفند 1388 داماش گیلان 0-1 مقاومت شیراز
8 اسفند 1388 ذوب آهن اصفهان 0-2 صنعت نفت آبادان


مرحله یک هشتم نهایی

تاریخ میزبان نتیجه میهمان توضیحات
7 اسفند 1388 ابومسلم مشهد 2(7)-(8)2 مس رفسنجان
7 اسفند 1388 پتروشیمی تبریز 0(3)-(0)0 برق شیراز
7 اسفند 1388 پرسپولیس تهران 1-3 آلومینیوم هرمزگان
8 اسفند 1388 مس کرمان 0-4 ملوان بندرانزلی
9 اسفند 1388 استیل آذین تهران 4-5 استقلال تهران
27 اسفند 1388 صبای قم 0-1 سپاهان اصفهان
28 اسفند 1388 گسترش فولاد تبریز 0-1 داماش گیلان
28 اسفند 1388 شاهین بوشهر 3-1 ذوب آهن اصفهان


مرحله یک چهارم نهایی

تاریخ میزبان نتیجه میهمان توضیحات
27 اسفند 1388 پتروشیمی تبریز 2-1 پرسپولیس تهران
19 فروردین 1389 صبای قم 0-1 مس کرمان
19 فروردین 1389 ذوب آهن اصفهان 0(4)-(3)0 استیل آذین تهران
20 فروردین 1389 مس رفسنجان 4-2 گسترش فولاد تبریز


مرحله نیمه نهایی

تاریخ میزبان نتیجه میهمان توضیحات
3 اردیبهشت 1389 گسترش فولاد تبریز 0-2 ذوب آهن اصفهان
3 اردیبهشت 1389 پرسپولیس تهران 0(4)-(3)0 صبای قم


فینال

تاریخ میزبان نتیجه میهمان توضیحات
22 اردیبهشت 1389 گسترش فولاد تبریز 1-0 پرسپولیس
Soccerball شیث رضایی 12
ورزشگاه یادگار امام (تبریز)
تماشاگر: 50,000 نفر
داور: خداداد افشاریان
3 خرداد 1389 پرسپولیس
Soccerball تیاگو آلوز فراگا 31
Soccerball حمیدرضا علی عسگری 34
Soccerball محسن خلیلی 77
1-3 گسترش فولاد تبریز
Soccerball رسول خطیبی 73

ورزشگاه آزادی (تهران)
تماشاگر: 100,000 نفر
داور: مسعود مرادی
پرسپولیس 1-4 گسترش فولاد تبریز مجموع دو بازی
سرمربی پرسپولیس: علی دایی

سرمربی گسترش فولاد تبریز: فرهاد کاظمی

توضیحات: بیست و سومین دورهٔ جام حذفی فوتبال ایران دو تیم پرسپولیس و گسترش فولاد تبریز با پشت سر گذاشتن حریفان خود به فینال این دوره از جام حذفی رسیدند. بازی رفت فینال در ورزشگاه یادگار امام تبریز انجام شد که با برتری ۱ بر صفر پرسپولیس همراه بود. بازی برگشت در ورزشگاه آزادی تهران و در مقابل صد هزار تماشاگر انجام شد که تیم پرسپولیس توانست با نتیجهٔ ۳ بر یک حریف تبریزی را شکست دهد و در مجموع دوبازی رفت و برگشت با نتیجه ۴–۱ به مقام قهرمانی بیست و سومین دوره جام حذفی برسد.

perspolis 1388

perspolis 1388

چهارمین قهرمانی پرسپولیس در جام حذفی

acl

راهیابی پرسپولیس به لیگ قهرمانان آسیا فصل 2011