جام حذفی فوتبال ایران شنبه 2 تیر

نمودار جام حذفی فوتسال - فصل 1392-93  یک شانزدهم نهایی یک هشتم نهایی یک چهارم نهایی نیمه نهایی فینال
                                               
پرسپولیس بهزیستی 2  
ماهان تندیس قم 4  
  ماهان تندیس قم 7  
  شاهین کرمانشاه 2  
شاهین کرمانشاه w
شرکت ملی حفاری -  
  ماهان تندیس قم 7  
  نظام مهندسی کرمانشاه 0  
نظام مهندسی کرمانشاه 4  
شهرداری ساوه 3  
  نظام مهندسی کرمانشاه 9
  کوهدشت لرستان 4  
کوهدشت لرستان w
شهرداری رشت -  
  ماهان تندیس قم 3 4 7  
  شهرداری تبریز 5 2 7  
شهرداری تبریز 3  
فردوسی مشهد 1  
  شهرداری تبریز w
  دبیری تبریز -  
دبیری تبریز w
ایران جهان مشهد -  
  فرش آرای مشهد 3
  شهرداری تبریز 4  
فرش آرای مشهد w  
نفت امیدیه -  
  فرش آرای مشهد w
  کات شاهرود -  
کات شاهرود w
راه ساری -
ماهان تندیس قم 3(4)
میثاق تهران 3(1)
گیتی پسند اصفهان w  
برق شیراز -  
  گیتی پسند اصفهان -  
  پاس قوامین w  
پاس قوامین w
هلال احمر تبریز -  
  پاس قوامین 1  
  تاسیسات دریایی 5  
تاسیسات دریایی 6  
پیام ولیعصر اراک 1  
  تاسیسات دریایی 3
  علیصدر همدان 2  
علیصدر همدان w
شهید منصوری قرچک -  
  تاسیسات دریایی -
  میثاق تهران w  
شهید فرجی قزوین 3  
میثاق تهران 6  
  میثاق تهران 4
  برنا خوزستان 3  
پتروشیمی ماهشهر -
برنا خوزستان w  
  میثاق تهران 6
  مقاومت ایلام 3  
شاهین لردگان w  
لبنیات ارژن فارس -  
  شاهین لردگان 3
  مقاومت ایلام 5  
مقاومت ایلام w
زمزم اصفهان -  


نتایج جام حذفی فوتسال - فصل 1392-93