فوتبال آذربایجان دوشنبه 29 اسفند

برترین گلزنان تیم های آذربایجان در جام تخت جمشید ایران

برترین گلزنان تراکتور آذربایجان در جام تخت جمشید ایران
بازیکن تعداد گل
1 رحیم مه نمای اقدم 13
2 پرویز مظلومی 9
3 کامل انجینی 7
4 عباس کارگر 6
5 عبدالرضا عطاری 2
6 حسن علیپور 2
7 اصغر نوروزی 2
8 حسن خانفام 1
9 مجید سوزنده 1
10 ناصر میرزایی 1

برترین گلزنان ماشین سازی تبریز در جام تخت جمشید ایران
بازیکن تعداد گل
1 حسن خانفام 5
2 کیومرث پورفاضل 3
3 رحیم مه نمای اقدم 3
4 احد زارع 2
5 رضا عباسی 2
6 غلامرضا خالقی 1
7 جواد علیقلیان 1
8 قدرت الله فرهاد نژاد 1
9 رسول مجید آذر 1

برترین گلزنان تیم های آذربایجان در جام تخت جمشید ایران
بازیکن تعداد گل
1 رحیم مه نمای اقدم (تراکتور - ماشین سازی) 16
2 پرویز مظلومی (تراکتور) 9
3 کامل انجینی (تراکتور) 7
4 حسن خانفام (ماشین سازی - تراکتور) 6
5 عباس کارگر (تراکتور) 6
6 کیومرث پورفاضل (تراکتور) 3
7 احد زارع (ماشین سازی) 2
8 رضا عباسی (ماشین سازی) 2
9 عبدالرضا عطاری (تراکتور) 2
10 حسن علیپور (تراکتور) 2

برترین گلزنان تیم های آذربایجان در لیگ ایران
برترین گلزنان تیم های آذربایجان در لیگ برتر ایران
برترین گلزنان تیم های آذربایجان در لیگ آزادگان ایران
برترین گلزنان تیم های آذربایجان در لیگ قدس ایران

برترین گلزنان تیم های آذربایجان در لیگ قهرمانان آسیا

برترین گلزنان تیم های آذربایجان در تمام لیگ ها


با توجه به جمع آوری داده های سال های گذشته (سال های قبل 1379) احتمال تغییر این جداول وجود دارد.
در صورت تمایل به ارسال نتایج و داده های سال های گذشته از صفحه تماس با ما اقدام نمایید.
داده های صفحات فوتبال آذربایجان توسط کاربران وبسایت تهیه گردیده است.