فوتبال آذربایجان یکشنبه 2 اردیبهشت

برترین گلزنان تیم های آذربایجان در جام تخت جمشید ایران

برترین گلزنان تراکتور آذربایجان در جام تخت جمشید ایران
بازیکن تعداد گل
1 رحیم مه نمای اقدم 13
2 پرویز مظلومی 9
3 کامل انجینی 7
4 حسن علیپور 7
5 عباس کارگر 7
6 عبدالرضا عطاری 4
7 حسن خانفام 3
8 اصغر نوروزی 3
9 مجید سوزنده 2
10 منصور کاویانپور 2

برترین گلزنان ماشین سازی تبریز در جام تخت جمشید ایران
بازیکن تعداد گل
1 رضا عباسی 7
2 حسن خانفام 6
3 علی مودت 6
4 جعفر علیقلیان 5
5 کیومرث پورفاضل 4
6 احد زارع 4
7 عباس اسدزاده 3
8 حسین رسولی نیا 3
9 رحیم مه نمای اقدم 3
10 غلامرضا خالقی 2

برترین گلزنان تیم های آذربایجان در جام تخت جمشید ایران
بازیکن تعداد گل
1 رحیم مه نمای اقدم (تراکتور - ماشین سازی) 16
2 حسن خانفام (ماشین سازی - تراکتور) 9
3 پرویز مظلومی (تراکتور) 9
4 کامل انجینی (تراکتور) 7
5 رضا عباسی (ماشین سازی) 7
6 حسن علیپور (تراکتور) 7
7 عباس کارگر (تراکتور) 7
8 علی مودت (ماشین سازی) 6
9 جعفر علیقلیان (ماشین سازی) 5
10 کیومرث پورفاضل (ماشین سازی) 4

برترین گلزنان تیم های آذربایجان در لیگ ایران
برترین گلزنان تیم های آذربایجان در لیگ برتر ایران
برترین گلزنان تیم های آذربایجان در لیگ آزادگان ایران
برترین گلزنان تیم های آذربایجان در لیگ قدس ایران

برترین گلزنان تیم های آذربایجان در جام حذفی ایران
برترین گلزنان تیم های آذربایجان در لیگ قهرمانان آسیا
برترین گلزنان تیم های آذربایجان در تمام لیگ ها


با توجه به جمع آوری داده های سال های گذشته (سال های قبل 1379) احتمال تغییر این جداول وجود دارد.
در صورت تمایل به ارسال نتایج و داده های سال های گذشته از صفحه تماس با ما اقدام نمایید.
داده های صفحات فوتبال آذربایجان توسط کاربران وبسایت تهیه گردیده است.