فوتبال آذربایجان چهارشنبه 2 خرداد

سرمربیان ماشین سازی تبریز در سطح اول لیگ ایران

سرمربیان ماشین سازی تبریز در لیگ ایران
فصل سرمربی
جام منطقه ای
1350 نامشخص
جام تخت جمشید
1352 محمد رنجبر (Down سقوط)
(1354 لیگ یک) علی هاشمی (Up صعود)
1355 گارنیک مهرابیان
1356 گارنیک مهرابیان
1357 گارنیک مهرابیان
لیگ قدس
1368-69 حسام گلزار
لیگ آزادگان
(1370-71 لیگ یک) Azerbaijan آصف نمازاف (medal_3 جام حذفی)
(1372 لیگ یک) نامشخص (Up صعود)
1373 حسین فکری
1374 ناصر حجازی
1375-76 Romania سابو آدریان (Down سقوط)
لیگ برتر
(1394-95 لیگ یک) رسول خطیبی (Up صعود)
1395-96 رسول خطیبی
فرهاد کاظمی
1397-98 فیروز کریمی
محمدرضا مهاجری
1398-99 رسول خطیبی
احد شیخ لاری
محمدرضا مهاجری
هومن افاضلی
1399-00 وحید بیاتلو
سعید اخباری
مهدی پاشازاده
علیرضا اکبرپور (Down سقوط)داده های صفحات فوتبال آذربایجان توسط کاربران وبسایت تهیه گردیده است.