فوتبال آذربایجان یکشنبه 24 تیر

سرمربیان تیم های آذربایجان در سطح اول لیگ ایران

سرمربیان شهرداری تبریز در لیگ ایران
فصل سرمربی
لیگ آزادگان
(1372 لیگ یک) نامشخص (Up صعود)
1373 اسماعیل هاشمی
Romania سابو آدریان
1374 Romania سابو آدریان
Romania یوان پاول
بیژن ذوالفقار نسب (Down سقوط)
(1375-76 لیگ یک) بیژن ذوالفقار نسب (Up صعود)
1376-77 بیژن ذوالفقار نسب
1377-78 محمد مایلی کهن (Down سقوط)
لیگ برتر
(1388-89 لیگ یک) اکبر میثاقیان (Up صعود)
1389-90 حمید درخشان
1390-91 Serbia میودراگ یشیچ
علی اصغر مدیرروستا (Down سقوط)
سرمربیان گسترش فولاد تبریز در لیگ ایران
فصل سرمربی
لیگ برتر
(1388-89 لیگ یک) فرهاد کاظمی (medal_2 جام حذفی)
(1391-92 لیگ یک) رسول خطیبی (Up صعود)
1392-93 رسول خطیبی
مهدی تارتار
1393-94 مهدی تارتار
فراز کمالوند
1394-95 فراز کمالوند
1395-96 فراز کمالوند
1396-97 Croatia لوکا بوناچیچ
فیروز کریمی
سرمربیان پاکدیس ارومیه در لیگ ایران
فصل سرمربی
لیگ قدس
1368-69 صادق اسدی
سرمربیان آذربایجان شرقی در لیگ ایران
فصل سرمربی
لیگ قدس
1364 اسماعیل هاشمی
1365 بیوک صباغ (medal_2 لیگ ایران)
1366 بیوک صباغ
1367 بیوک صباغ
سرمربیان آذربایجان غربی در لیگ ایران
فصل سرمربی
لیگ قدس
1364 سلیم پیروتی (Down سقوط)داده های صفحات فوتبال آذربایجان توسط کاربران وبسایت تهیه گردیده است.