فوتبال آذربایجان یکشنبه 24 تیر

برترین گلزنان تیم های آذربایجان در لیگ قدس ایران

برترین گلزنان تراکتور آذربایجان در لیگ قدس ایران
بازیکن تعداد گل
1 ستار نوبری 4
2 حسین خطیبی 2
3 غلامحسین دین محمدی 1

برترین گلزنان ماشین سازی تبریز در لیگ قدس ایران
بازیکن تعداد گل
1 امیر داداش ضیائی 4
2 حسن صادقیان 4
3 ایوب اصغرخانی 3
4 محمد علوی 3
5 مهدی جعفرپور 2
6 ناصر چرتابه 1
7 صمد رشتبری 1

برترین گلزنان پاکدیس ارومیه در لیگ قدس ایران
بازیکن تعداد گل
1 جعفر الماسی 9
2 اسماعیل دلیر 7
3 سعید عطار سیار 1

برترین گلزنان تیم های آذربایجان در لیگ قدس ایران
بازیکن تعداد گل
1 جعفر الماسی (پاکدیس ارومیه) 9
2 اسماعیل دلیر (پاکدیس ارومیه) 7
3 امیر داداش ضیائی (ماشین سازی) 4
4 حسن صادقیان (ماشین سازی) 4
5 ستار نوبری (تراکتور) 4
6 ایوب اصغرخانی (ماشین سازی) 3
7 محمد علوی (ماشین سازی) 3
8 مهدی جعفرپور (ماشین سازی) 2
9 حسین خطیبی (تراکتور) 2
10 ناصر چرتابه (ماشین سازی) 1

برترین گلزنان آذربایجان شرقی در لیگ قدس استانی ایران
بازیکن تعداد گل
1 احد شیخ لاری 15
2 محمد علوی 9
3 حسن صادقیان 4
4 مقصود بایرامی 3
5 امیر داداش ضیائی 3
6 جعفر پروین رضایی 2
7 ناصر باقری 1
8 بهنام دولت 1
9 ایوب ذوالفقاری 1
10 جواد شالچی 1

برترین گلزنان آذربایجان غربی در لیگ قدس استانی ایران
بازیکن تعداد گل
1 جعفر الماسی 3
2 ناصر عراقی 1
3 محمد فضلعلی 1

برترین گلزنان تیم های آذربایجان در لیگ قدس استانی ایران
بازیکن تعداد گل
1 احد شیخ لاری (آذربایجان شرقی) 15
2 محمد علوی (آذربایجان شرقی) 9
3 حسن صادقیان (آذربایجان شرقی) 4
4 جعفر الماسی (آذربایجان غربی) 3
5 مقصود بایرامی (آذربایجان شرقی) 3
6 امیر داداش ضیائی (آذربایجان شرقی) 3
7 جعفر پروین رضایی (آذربایجان شرقی) 2
8 ناصر باقری (آذربایجان شرقی) 1
9 بهنام دولت (آذربایجان شرقی) 1
10 ایوب ذوالفقاری (آذربایجان شرقی) 1

برترین گلزنان تیم های آذربایجان در لیگ ایران
برترین گلزنان تیم های آذربایجان در لیگ برتر ایران
برترین گلزنان تیم های آذربایجان در لیگ آزادگان ایران
برترین گلزنان تیم های آذربایجان در جام تخت جمشید ایران

برترین گلزنان تیم های آذربایجان در جام حذفی ایران
برترین گلزنان تیم های آذربایجان در لیگ قهرمانان آسیا
برترین گلزنان تیم های آذربایجان در تمام لیگ ها


با توجه به جمع آوری داده های سال های گذشته (سال های قبل 1379) احتمال تغییر این جداول وجود دارد.
در صورت تمایل به ارسال نتایج و داده های سال های گذشته از صفحه تماس با ما اقدام نمایید.
داده های صفحات فوتبال آذربایجان توسط کاربران وبسایت تهیه گردیده است.