رده بندی قهرمانی باشگاه های فوتسال آسیا


Nagoya_Oceans
بیشترین تعداد قهرمانی
ناگویا اوشنز (2 دوره)
Nagoya_Oceans
قهرمان فعلی
ناگویا اوشنز


# تیم قهرمان دوم سوم چهارم

1 Japan ناگویا اوشنز Nagoya Oceans 3 - 3 -
2 Thailand چونبوری بلو ویو Chonburi Blue Wave 1 1 1 -
3 Iran گیتی پسند Giti Pasand 1 1 - -
4 Iran فولاد ماهان Foolad Mahan 1 - - -
5 Iran تاسیسات دریایی Tasisat Daryaei 1 - - -
6 Iraq نفت الوسط Naft Al Wasat - 1 - 1
5 Iran شهید منصوری Shahid Mansouri - 1 - -
8 Kuwait القادسیه Al Qadsia - 1 - -
9 Qatar السد Al Sadd - 1 - -
10 Uzbekistan آردوس تاشکند Ardus Tashkent - 1 - -
11 Iran دبیری تبریز Dabiri Tabriz - - 1 -
12 Lebanon الساداکا Al Sadaka - - 1 -
13 Vietnam تای سون نام Thái Sơn Nam - - 1 -
14 China شنژن نیالینگ Shenzhen Nanling - - - 2
15 Qatar الریان Al Rayyan - - - 2
16 UAE دبا الحصن Dibba Al-Hisn Sports Club - - - 1
17 Thailand تای پورت Thai Port - - - 1

مجموع 7 7 7 7


# کشور قهرمان دوم سوم چهارم

1 Iran ایران Iran 3 2 1 -
2 Japan ژاپن Japan 3 - 3 -
3 Thailand تایلند Thailand 1 1 1 1
4 Qatar قطر Qatar - 1 - 2
5 Iraq عراق Iraq - 1 - 1
6 Kuwait کویت Kuwait - 1 - -
7 Uzbekistan ازبکستان Uzbekistan - 1 - -
8 Lebanon لبنان Lebanon - - 1 -
9 Vietnam ویتنام Vietnam - - 1 -
10 China چین China PR - - - 2
11 UAE امارات متحده عربی UAE - - - 2

مجموع 7 7 7 7


لیست قهرمانان قهرمانی باشگاه های فوتسال آسیا