لیست قهرمانان قهرمانی باشگاه های فوتسال آسیا


Nagoya_Oceans
بیشترین تعداد قهرمانی
ناگویا اوشنز (3 دوره)
Chonburi
قهرمان فعلی
چونبوری بلوویو


# سال میزبان قهرمان دوم سوم چهارم

1 2010 Iran اصفهان Iran فولاد ماهان Qatar السد Japan ناگویا اوشنز Thailand تای پورت
2 2011 Qatar دوهه Japan ناگویا اوشنز Iran شهید منصوری Lebanon الساداکا Qatar الریان
3 2012 Kuwait کویت Iran گیتی پسند Uzbekistan آردوس تاشکند Japan ناگویا اوشنز Qatar الریان
4 2013 Japan ناگویا Thailand چونبوری بلوویو Iran گیتی پسند Japan ناگویا اوشنز China شنژن نانلینگ
4 2014 China چنگدو Japan ناگویا اوشنز Thailand چونبوری بلوویو Iran دبیری تبریز China شنژن نانلینگ
5 2015 Iran اصفهان Iran تاسیسات دریایی Kuwait القادسیه Vietnam تای سون نام Iraq نفت الوسط
7 2016 Thailand بانکوک Japan ناگویا اوشنز Iraq نفت الوسط Thailand چونبوری بلوویو UAE دبا الحصن
8 2017 Vietnam هوشی مین Thailand چونبوری بلوویو Iran گیتی پسند Vietnam تای سون نام Qatar الریان

9 2018


رده بندی قهرمانی باشگاه های فوتسال آسیا

EasySalaryPlus EasyClub EasyLoan