رده بندی لیگ ایران (لیگ برتر)


perspolis
بیشترین تعداد قهرمانی
پرسپولیس (10 دوره)
perspolis
قهرمان فعلی
پرسپولیس


# تیم قهرمان دوم سوم چهارم پنجم

1 پرسپولیس تهران 10 9 4 4 2
2 استقلال تهران 8 9 6 4 2
3 پاس [1] تهران و همدان 5 5 2 4 3
4 سپاهان اصفهان 5 1 3 3 4
5 سایپا تهران و البرز 3 - 2 1 -
6 فولاد خوزستان 2 - 2 1 1
7 استقلال خوزستان خوزستان 1 - - - -
8 ذوب آهن اصفهان - 3 2 5 1
9 تراکتورسازی آذربایجان شرقی - 3 2 1 2
10 بهمن [2] البرز - 2 - - -
11 هما تهران - 1 1 - -
12 استقلال اهواز خوزستان - 1 - - 1
13 ملوان انزلی گیلان - - 2 1 1
14 نفت تهران تهران - - 2 - 3
15 کشاورز [3] تهران - - 2 - -
16 صبا تهران و قم - - 1 2 -
17 فجر سپاسی فارس - - 1 2 -
18 جنوب اهواز [4] خوزستان - - 1 - 1
19 دارایی تهران - - 1 - 1
20 تاج آبادان خوزستان - - 1 - -
21 شاهین تهران تهران - - 1 - -
22 مس کرمان کرمان - - 1 - -
23 عقاب [5] تهران - - - 2 -
24 ابومسلم خراسان رضوی - - - 1 3
25 پیکان تهران - - - - 2
26 صنعت نفت آبادان خوزستان - - - - 2
27 استیل آذین تهران - - - - 1
28 برق شیراز فارس - - - - 1
29 پلی اکریل اصفهان - - - - 1
30 تاج شیراز فارس - - - - 1
31 تام اصفهان اصفهان - - - - 1
32 شهرداری تبریز آذربایجان شرقی - - - - 1
33 کارگر آبادان خوزستان - - - - 1
34 ماشین سازی آذربایجان شرقی - - - - 1
35 نساجی مازندران - - - - 1

مجموع [6] 34 34 37 31 38


# استان قهرمان دوم سوم چهارم پنجم

1 تهران 25 24 21 16 13
2 اصفهان 5 4 5 8 7
3 خوزستان 3 1 4 1 6
4 البرز 1 2 1 - -
5 آذربایجان شرقی - 3 2 1 4
6 گیلان - - 2 1 1
7 فارس - - 1 2 2
8 کرمان - - 1 - -
9 خراسان رضوی - - - 1 3
10 قم - - - 1 -
11 مازندران - - - - 1
12 همدان - - - - 1

مجموع 34 34 37 31 38


[1] باشگاه پاس تهران در سال 1386 منحل و امتیاز آن به باشگاه پاس همدان واگزار شد.
[2] باشگاه بهمن کرج در سال 1379 منحل و امتیاز آن به باشگاه پیکان تهران واگزار شد.
[3] باشگاه کشاورز در سال 1375 منحل شد.
[4] باشگاه جنوب اهواز در سال 1374 منحل و امتیاز آن به باشگاه فولاد خوزستان واگزار شد.
[5] باشگاه عقاب در سال 1385 منحل شد.
[6] در فصل های 1349-1350، 1368-1369، 1371-1372 و 1373-1374 لیگ فوتبال ایران با دو گروه برگزار شد، در این جدول رتبه تیم های دوم هر گروه سوم و رتبه تیم های سوم هر گروه پنجم لحاظ شده است.


لیست قهرمانان لیگ فوتبال ایران

EasyFormula EasyClub EasyCheck