جام حذفی فوتبال ایران شنبه 2 تیر
این جدول تا پایان فصل 24-2023 تنظیم شده است.

لیست قهرمانان لیگ ترکیه (سوپر لیگ)

Galatasaray
بیشترین تعداد قهرمانی
گالاتاسارای (24 دوره)
Galatasaray
قهرمان فعلی
گالاتاسارای (24-2023)


#
فصل
قهرمان
دوم
سوم
1 1956-57 بشیکتاش گالاتاسارای آلتای
2 1957-58 بشیکتاش گالاتاسارای
3 1958-59 فنرباغچه گالاتاسارای
4 1959-60 بشیکتاش فنرباغچه گالاتاسارای
5 1960-61 فنرباغچه گالاتاسارای بشیکتاش
6 1961-62 گالاتاسارای فنرباغچه بشیکتاش
7 1962-63 گالاتاسارای بشیکتاش فنرباغچه
8 1963-64 فنرباغچه بشیکتاش گالاتاسارای
9 1964-65 فنرباغچه بشیکتاش گالاتاسارای
10 1965-66 بشیکتاش گالاتاسارای گنچلربیرلیگی
11 1966-67 بشیکتاش star فنرباغچه گالاتاسارای
12 1967-68 فنرباغچه star بشیکتاش گالاتاسارای
13 1968-69 گالاتاسارای اسکیشهر اسپور بشیکتاش
14 1969-70 فنرباغچه اسکیشهر اسپور آلتای
15 1970-71 گالاتاسارای فنرباغچه گوزتپه
16 1971-72 گالاتاسارای star اسکیشهر اسپور فنرباغچه
17 1972-73 گالاتاسارای فنرباغچه اسکیشهر اسپور
18 1973-74 فنرباغچه بشیکتاش بولو اسپور
19 1974-75 فنرباغچه گالاتاسارای اسکیشهر اسپور
20 1975-76 ترابزون اسپور فنرباغچه گالاتاسارای
21 1976-77 ترابزون اسپور فنرباغچه آلتای
22 1977-78 فنرباغچه ترابزون اسپور گالاتاسارای
23 1978-79 ترابزون اسپور گالاتاسارای فنرباغچه
24 1979-80 ترابزون اسپور فنرباغچه زونگولداغ اسپور
25 1980-81 ترابزون اسپور star آدانا اسپور گالاتاسارای
26 1981-82 بشیکتاش ترابزون اسپور فنرباغچه
27 1982-83 فنرباغچه starstar ترابزون اسپور گالاتاسارای
28 1983-84 ترابزون اسپور فنرباغچه گالاتاسارای
29 1984-85 فنرباغچه بشیکتاش ترابزون اسپور
30 1985-86 بشیکتاش گالاتاسارای سامسون اسپور
31 1986-87 گالاتاسارای بشیکتاش سامسون اسپور
32 1987-88 گالاتاسارای بشیکتاش مالاتیا اسپور
33 1988-89 فنرباغچه بشیکتاش گالاتاسارای
34 1989-90 بشیکتاش فنرباغچه ترابزون اسپور
35 1990-91 بشیکتاش گالاتاسارای ترابزون اسپور
36 1991-92 بشیکتاش starstar فنرباغچه گالاتاسارای
37 1992-93 گالاتاسارای بشیکتاش ترابزون اسپور
38 1993-94 گالاتاسارای starstar فنرباغچه ترابزون اسپور
39 1994-95 بشیکتاش ترابزون اسپور گالاتاسارای
40 1995-96 فنرباغچه ترابزون اسپور بشیکتاش
41 1996-97 گالاتاسارای بشیکتاش فنرباغچه
42 1997-98 گالاتاسارای فنرباغچه ترابزون اسپور
43 1998-99 گالاتاسارای بشیکتاش فنرباغچه
44 1999-00 گالاتاسارای بشیکتاش غازی عینتاب اسپور
45 2000-01 فنرباغچه گالاتاسارای غازی عینتاب اسپور
46 2001-02 گالاتاسارای starstarstar فنرباغچه بشیکتاش
47 2002-03 بشیکتاش گالاتاسارای گنچلربیرلیگی
48 2003-04 فنرباغچه starstarstar ترابزون اسپور بشیکتاش
49 2004-05 فنرباغچه ترابزون اسپور گالاتاسارای
50 2005-06 گالاتاسارای فنرباغچه بشیکتاش
51 2006-07 فنرباغچه بشیکتاش گالاتاسارای
52 2007-08 گالاتاسارای فنرباغچه بشیکتاش
53 2008-09 بشیکتاش سیواس اسپور ترابزون اسپور
54 2009-10 بورسا اسپور فنرباغچه گالاتاسارای
55 2010-11 فنرباغچه ترابزون اسپور بورسا اسپور
56 2011-12 گالاتاسارای فنرباغچه ترابزون اسپور
57 2012-13 گالاتاسارای فنرباغچه بشیکتاش
58 2013-14 فنرباغچه گالاتاسارای بشیکتاش
59 2014-15 گالاتاسارای starstarstarstar فنرباغچه بشیکتاش
60 2015-16 بشیکتاش فنرباغچه قونیه اسپور
61 2016-17 بشیکتاش starstarstar استانبول باشاکشهیر فنرباغچه
62 2017-18 گالاتاسارای فنرباغچه استانبول باشاکشهیر
63 2018-19 گالاتاسارای استانبول باشاکشهیر بشیکتاش
64 2019-20 استانبول باشاکشهیر ترابزون اسپور بشیکتاش
65 2020-21 بشیکتاش گالاتاسارای فنرباغچه
66 2021-22 ترابزون اسپور فنرباغچه قونیه اسپور
67 2022-23 گالاتاسارای فنرباغچه بشیکتاش
68 2023-24 گالاتاسارای فنرباغچه ترابزون اسپور
69 2024-25فوتبال ملی

جام جهانی فوتبال
جام ملت های اروپا
لیگ ملت های اروپا
جام ملت های آمریکای جنوبی
جام ملت های آفریقا
قهرمانی ملت های آفریقا
جام ملت های آسیا
جام ملت های کونکاکاف
جام ملت های اقیانوسیه
جام کنفدراسیون ها
فوتبال در المپیک تابستانی
جام جهانی فوتبال زیر 20 سال
جام جهانی فوتبال زیر 17 سال
فوتبال در بازی های آسیایی
قهرمانی فوتبال غرب آسیا
قهرمانی فوتبال آسیای مرکزی

فوتبال باشگاهی

لیگ ایران (لیگ برتر)
جام حذفی ایران
سوپر جام ایران
جام شهدای ایران

جام باشگاه های جهان

لیگ قهرمانان اروپا
لیگ اروپا
لیگ کنفرانس اروپا
سوپر جام اروپا
جام برندگان جام اروپا

لیگ قهرمانان آسیا
لیگ قهرمانان آسیا دو
پرزیدنت کاپ آسیا
جام برندگان جام آسیا
سوپر جام آسیا

لیگ ایتالیا (سری آ)
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا)
سوپر جام ایتالیا

لیگ اسپانیا (لالیگا)
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری)
سوپر جام اسپانیا

لیگ انگلستان (پریمیر لیگ)
جام حذفی انگلستان (FA کاپ)
جام اتحادیه انگلستان (لیگ کاپ)
سوپر جام انگلستان (جام خیریه)

لیگ آلمان (بوندسلیگا)
جام حذفی آلمان (DFB پوکال)
سوپر جام آلمان

لیگ فرانسه (لیگ 1)
جام حذفی فرانسه
سوپر جام فرانسه
جام اتحادیه فرانسه

لیگ پرتغال (پریمیرا لیگا)
جام حذفی پرتغال (تاسا پرتغال)
جام اتحادیه پرتغال (تاسا لیگا)
سوپر جام پرتغال

لیگ هلند (اردیویسه)
جام حذفی هلند (KNVB کاپ)
سوپر جام هلند (یوهان کرایف)

لیگ ترکیه (سوپر لیگ)
جام حذفی ترکیه
سوپر جام ترکیه

لیگ کره جنوبی (کی لیگ)
لیگ ژاپن (جی لیگ)
لیگ چین (سوپر لیگ)

لیگ عربستان (لیگ حرفه‌ای)
جام حذفی عربستان

لیگ قطر (لیگ ستارگان)
جام حذفی قطر (جام امیر)

لیگ امارات (لیگ برتر)
جام حذفی امارات

فوتسال

جام جهانی فوتسال
جام جهانی کوچک (جایزه بزرگ)
قهرمانی فوتسال آسیا
جام فوتسال کنفدراسیون ها

جام فوتسال بین قاره ای
باشگاه های فوتسال آسیا
لیگ برتر فوتسال ایران
جام حذفی فوتسال

فوتبال ساحلی

جام جهانی فوتبال ساحلی
جام بین قاره‌ای فوتبال ساحلی
قهرمانی فوتبال ساحلی آسیا

لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران

والیبال

والیبال در المپیک تابستانی
قهرمانی والیبال جهان
جام جهانی والیبال
جام بزرگ قهرمانان والیبال جهان
لیگ ملت های والیبال
لیگ جهانی والیبال
والیبال در بازی های آسیایی
قهرمانی والیبال آسیا
جام والیبال آسیا

قهرمانی باشگاه های جهان
قهرمانی باشگاه های آسیا
لیگ برتر والیبال ایران

بسکتبال

بسکتبال در المپیک تابستانی
جام جهانی بسکتبال
بسکتبال در بازی های آسیایی
قهرمانی بسکتبال آسیا
جام بسکتبال آسیا

لیگ برتر بسکتبال ایران
اتحادیه ملی بسکتبال (NBA)

هندبال

هندبال در بازی های آسیایی
لیگ برتر هندبال ایران

بانوان

جام جهانی فوتبال زنان
لیگ برتر بانوان فوتبال ایران