جام حذفی فوتبال ایران شنبه 2 تیر
این جدول تا پایان فصل 24-2023 تنظیم شده است.

لیست قهرمانان لیگ فرانسه (لیگ 1)

psg
بیشترین تعداد قهرمانی
پارس سن ژرمن (12 دوره)
psg
قهرمان فعلی
پارس سن ژرمن (24-2023)


#
فصل
قهرمان
دوم
سوم
1 1893-94 استاندارد اتلتیک کلوب وایت راورز
2 1894-95 استاندارد اتلتیک کلوب وایت راورز
3 1895-96 کلوب فرانسه پاریس وایت راورز
4 1896-97 استاندارد اتلتیک کلوب وایت راورز
5 1897-98 استاندارد اتلتیک کلوب کلوب فرانسه پاریس
6 1898-99 لی هاوری کلوب فرانسه پاریس
7 1899-00 لی هاوری کلوب فرانسه پاریس
8 1900-01 استاندارد اتلتیک کلوب لی هاوری
9 1901-02 روبای راسینگ لیوایویز 92
10 1902-03 روبای راسینگ لیوایویز 92
11 1903-04 روبای سوئیس پاریس
12 1904-05 گالیا کلوب پاریس روبای
13 1905-06 روبای پاریس چارنتون
14 1906-07 راسینگ لیوایویز 92 روبای
15 1907-08 روبای راسینگ لیوایویز 92
16 1908-09 هلوتیک مارسی پاریس چارنتون
17 1909-10 تورکوینگ هلوتیک مارسی
18 1910-11 هلوتیک مارسی راسینگ لیوایویز 92
19 1911-12 سنت رافائل ای اس فرانسه
20 1912-13 هلوتیک مارسی روان
21 1913-14 المپیک لیل اف سی ستی
22 1918-19 لی هاوری المپیک مارسی
23 1926-27 پاریس چارنتون آمین المپیک مارسی
24 1927-28 استادی فرانسه پاریس
25 1928-29 المپیک مارسی کلوب فرانسه پاریس
26 1932-33 المپیک لیل کن
27 1933-34 اف سی ستی فیوز المپیک مارسی
28 1934-35 سوشو استراسبورگ راسینگ لیوایویز 92
29 1935-36 راسینگ لیوایویز 92 لیل استراسبورگ
30 1936-37 المپیک مارسی سوشو راسینگ لیوایویز 92
31 1937-38 سوشو المپیک مارسی اف سی ستی
32 1938-39 اف سی ستی المپیک مارسی راسینگ لیوایویز 92
33 1945-46 لیل سنت اتین روبای
34 1946-47 روبای تورکوینگ استاد رنس استراسبورگ
35 1947-48 المپیک مارسی لیل استاد رنس
36 1948-49 استاد رنس لیل المپیک مارسی
37 1949-50 بوردو لیل استاد رنس
38 1950-51 نیس لیل لی هاوری
39 1951-52 نیس بوردو لیل
40 1952-53 استاد رنس سوشو بوردو
41 1953-54 لیل استاد رنس بوردو
42 1954-55 استاد رنس تولوز لنز
43 1955-56 نیس لنز موناکو
44 1956-57 سنت اتین لنز استاد رنس
45 1957-58 استاد رنس نیم المپیک موناکو
46 1958-59 نیس نیم المپیک راسینگ لیوایویز 92
47 1959-60 استاد رنس نیم المپیک راسینگ لیوایویز 92
48 1960-61 موناکو راسینگ لیوایویز 92 استاد رنس
49 1961-62 استاد رنس راسینگ لیوایویز 92 نیم المپیک
50 1962-63 موناکو استاد رنس سدان آردن
51 1963-64 سنت اتین موناکو لنز
52 1964-65 نانت بوردو والنسین
53 1965-66 نانت بوردو والنسین
54 1966-67 سنت اتین نانت آنژه
55 1967-68 سنت اتین نیس سوشو
56 1968-69 سنت اتین بوردو متز
57 1969-70 سنت اتین المپیک مارسی سدان آردن
58 1970-71 المپیک مارسی سنت اتین نانت
59 1971-72 المپیک مارسی نیم المپیک سوشو
60 1972-73 نانت نیس المپیک مارسی
61 1973-74 سنت اتین نانت المپیک لیون
62 1974-75 سنت اتین المپیک مارسی المپیک لیون
63 1975-76 سنت اتین نیس سوشو
64 1976-77 نانت لنز باستیا
65 1977-78 موناکو نانت استراسبورگ
66 1978-79 استراسبورگ نانت سنت اتین
67 1979-80 نانت سوشو سنت اتین
68 1980-81 سنت اتین نانت بوردو
69 1981-82 موناکو سنت اتین سوشو
70 1982-83 نانت بوردو پاری سن ژرمن
71 1983-84 بوردو موناکو اوسر
72 1984-85 بوردو نانت موناکو
73 1985-86 پاری سن ژرمن نانت بوردو
74 1986-87 بوردو المپیک مارسی تولوز
75 1987-88 موناکو بوردو مونپلیه
76 1988-89 المپیک مارسی پاری سن ژرمن موناکو
77 1989-90 المپیک مارسی بوردو موناکو
78 1990-91 المپیک مارسی موناکو اوسر
79 1991-92 المپیک مارسی موناکو پاری سن ژرمن
80 1992-93 پاری سن ژرمن موناکو
81 1993-94 پاری سن ژرمن المپیک مارسی اوسر
82 1994-95 نانت المپیک لیون پاری سن ژرمن
83 1995-96 اوسر پاری سن ژرمن موناکو
84 1996-97 موناکو پاری سن ژرمن نانت
85 1997-98 لنز متز موناکو
86 1998-99 بوردو المپیک مارسی المپیک لیون
87 1999-00 موناکو پاری سن ژرمن المپیک لیون
88 2000-01 نانت المپیک لیون لیل
89 2001-02 المپیک لیون لنز اوسر
90 2002-03 المپیک لیون موناکو المپیک مارسی
91 2003-04 المپیک لیون پاری سن ژرمن موناکو
92 2004-05 المپیک لیون لیل موناکو
93 2005-06 المپیک لیون بوردو لیل
94 2006-07 المپیک لیون المپیک مارسی تولوز
95 2007-08 المپیک لیون بوردو المپیک مارسی
96 2008-09 بوردو المپیک مارسی المپیک لیون
97 2009-10 المپیک مارسی المپیک لیون اوسر
98 2010-11 لیل المپیک مارسی المپیک لیون
99 2011-12 مونپلیه پاری سن ژرمن لیل
100 2012-13 پاری سن ژرمن المپیک مارسی المپیک لیون
101 2013-14 پاری سن ژرمن موناکو لیل
102 2014-15 پاری سن ژرمن المپیک لیون موناکو
103 2015-16 پاری سن ژرمن المپیک لیون موناکو
104 2016-17 موناکو پاری سن ژرمن نیس
105 2017-18 پاری سن ژرمن موناکو المپیک لیون
106 2018-19 پاری سن ژرمن لیل المپیک لیون
107 2019-20 پاری سن ژرمن المپیک مارسی استاد رن
108 2021-22 لیل پاری سن ژرمن موناکو
109 2021-22 پاری سن ژرمن المپیک مارسی استاد رن
110 2022-23 پاری سن ژرمن لانس المپیک مارسی
111 2023-24 پاری سن ژرمن موناکو استاد برستوا 29
112 2024-25فوتبال ملی

جام جهانی فوتبال
جام ملت های اروپا
لیگ ملت های اروپا
جام ملت های آمریکای جنوبی
جام ملت های آفریقا
قهرمانی ملت های آفریقا
جام ملت های آسیا
جام ملت های کونکاکاف
جام ملت های اقیانوسیه
جام کنفدراسیون ها
فوتبال در المپیک تابستانی
جام جهانی فوتبال زیر 20 سال
جام جهانی فوتبال زیر 17 سال
فوتبال در بازی های آسیایی
قهرمانی فوتبال غرب آسیا
قهرمانی فوتبال آسیای مرکزی

فوتبال باشگاهی

لیگ ایران (لیگ برتر)
جام حذفی ایران
سوپر جام ایران
جام شهدای ایران

جام باشگاه های جهان

لیگ قهرمانان اروپا
لیگ اروپا
لیگ کنفرانس اروپا
سوپر جام اروپا
جام برندگان جام اروپا

لیگ قهرمانان آسیا
لیگ قهرمانان آسیا دو
پرزیدنت کاپ آسیا
جام برندگان جام آسیا
سوپر جام آسیا

لیگ ایتالیا (سری آ)
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا)
سوپر جام ایتالیا

لیگ اسپانیا (لالیگا)
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری)
سوپر جام اسپانیا

لیگ انگلستان (پریمیر لیگ)
جام حذفی انگلستان (FA کاپ)
جام اتحادیه انگلستان (لیگ کاپ)
سوپر جام انگلستان (جام خیریه)

لیگ آلمان (بوندسلیگا)
جام حذفی آلمان (DFB پوکال)
سوپر جام آلمان

لیگ فرانسه (لیگ 1)
جام حذفی فرانسه
سوپر جام فرانسه
جام اتحادیه فرانسه

لیگ پرتغال (پریمیرا لیگا)
جام حذفی پرتغال (تاسا پرتغال)
جام اتحادیه پرتغال (تاسا لیگا)
سوپر جام پرتغال

لیگ هلند (اردیویسه)
جام حذفی هلند (KNVB کاپ)
سوپر جام هلند (یوهان کرایف)

لیگ ترکیه (سوپر لیگ)
جام حذفی ترکیه
سوپر جام ترکیه

لیگ کره جنوبی (کی لیگ)
لیگ ژاپن (جی لیگ)
لیگ چین (سوپر لیگ)

لیگ عربستان (لیگ حرفه‌ای)
جام حذفی عربستان

لیگ قطر (لیگ ستارگان)
جام حذفی قطر (جام امیر)

لیگ امارات (لیگ برتر)
جام حذفی امارات

فوتسال

جام جهانی فوتسال
جام جهانی کوچک (جایزه بزرگ)
قهرمانی فوتسال آسیا
جام فوتسال کنفدراسیون ها

جام فوتسال بین قاره ای
باشگاه های فوتسال آسیا
لیگ برتر فوتسال ایران
جام حذفی فوتسال

فوتبال ساحلی

جام جهانی فوتبال ساحلی
جام بین قاره‌ای فوتبال ساحلی
قهرمانی فوتبال ساحلی آسیا

لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران

والیبال

والیبال در المپیک تابستانی
قهرمانی والیبال جهان
جام جهانی والیبال
جام بزرگ قهرمانان والیبال جهان
لیگ ملت های والیبال
لیگ جهانی والیبال
والیبال در بازی های آسیایی
قهرمانی والیبال آسیا
جام والیبال آسیا

قهرمانی باشگاه های جهان
قهرمانی باشگاه های آسیا
لیگ برتر والیبال ایران

بسکتبال

بسکتبال در المپیک تابستانی
جام جهانی بسکتبال
بسکتبال در بازی های آسیایی
قهرمانی بسکتبال آسیا
جام بسکتبال آسیا

لیگ برتر بسکتبال ایران
اتحادیه ملی بسکتبال (NBA)

هندبال

هندبال در بازی های آسیایی
لیگ برتر هندبال ایران

بانوان

جام جهانی فوتبال زنان
لیگ برتر بانوان فوتبال ایران