جام حذفی فوتبال ایران یکشنبه 24 تیر
این جدول تا پایان فصل 24-2023 تنظیم شده است.

لیست قهرمانان لیگ انگلستان (پریمیر لیگ)

man_united
بیشترین تعداد قهرمانی
منچستر یونایتد (20 دوره)
City
قهرمان فعلی
منچستر سیتی (24-2023)


#
فصل
قهرمان
دوم
سوم
1 1888-89 پرستون نورث اند استون ویلا ولورهمتون واندررز
2 1889-90 پرستون نورث اند اورتون بلکبرن راورز
3 1890-91 اورتون پرستون نورث اند ناتس کانتی
4 1891-92 ساندرلند پرستون نورث اند بولتون واندررز
5 1892-93 ساندرلند پرستون نورث اند اورتون
6 1893-94 استون ویلا ساندرلند دربی کانتی
7 1894-95 ساندرلند اورتون استون ویلا
8 1895-96 استون ویلا دربی کانتی اورتون
9 1896-97 استون ویلا شفیلد یونایتد دربی کانتی
10 1897-98 شفیلد یونایتد ساندرلند ولورهمتون واندررز
11 1898-99 استون ویلا لیورپول برنلی
12 1899-00 استون ویلا شفیلد یونایتد ساندرلند
13 1900-01 لیورپول ساندرلند ناتس کانتی
14 1901-02 ساندرلند اورتون نیوکاسل یونایتد
15 1902-03 ودنزدی [1] استون ویلا ساندرلند
16 1903-04 ودنزدی منچستر سیتی اورتون
17 1904-05 نیوکاسل یونایتد اورتون منچستر سیتی
18 1905-06 لیورپول پرستون نورث اند ودنزدی
19 1906-07 نیوکاسل یونایتد بریستول سیتی اورتون
20 1907-08 منچستر یونایتد استون ویلا منچستر سیتی
21 1908-09 نیوکاسل یونایتد اورتون ساندرلند
22 1909-10 استون ویلا لیورپول بلکبرن راورز
23 1910-11 منچستر یونایتد استون ویلا ساندرلند
24 1911-12 بلکبرن راورز اورتون نیوکاسل یونایتد
25 1912-13 ساندرلند استون ویلا ودنزدی
26 1913-14 بلکبرن راورز استون ویلا میدلزبورو
27 1914-15 اورتون اولدهام اتلتیک بلکبرن راورز
28 1919-20 وست برمویچ آلبیون برنلی چلسی
29 1920-21 برنلی منچستر سیتی بولتون واندررز
30 1921-22 لیورپول تاتنهام هاتسپر برنلی
31 1922-23 لیورپول ساندرلند هاندرزفیلد تاون
32 1923-24 هاندرزفیلد تاون کاردیف سیتی ساندرلند
33 1924-25 هاندرزفیلد تاون وست برمویچ آلبیون بولتون واندررز
34 1925-26 هاندرزفیلد تاون آرسنال ساندرلند
35 1926-27 نیوکاسل یونایتد هاندرزفیلد تاون ساندرلند
36 1927-28 اورتون هاندرزفیلد تاون لستر سیتی
37 1928-29 ودنزدی لستر سیتی استون ویلا
38 1929-30 شفیلد ودنزدی دربی کانتی منچستر سیتی
39 1930-31 آرسنال استون ویلا شفیلد ودنزدی
40 1931-32 اورتون آرسنال شفیلد ودنزدی
41 1932-33 آرسنال استون ویلا شفیلد ودنزدی
42 1933-34 آرسنال هاندرزفیلد تاون تاتنهام هاتسپر
43 1934-35 آرسنال ساندرلند شفیلد ودنزدی
44 1935-36 ساندرلند دربی کانتی هاندرزفیلد تاون
45 1936-37 منچستر سیتی چارلتون اتلتیک آرسنال
46 1937-38 آرسنال ولورهمتون واندررز پرستون نورث اند
47 1938-39 اورتون ولورهمتون واندررز چارلتون اتلتیک
48 1946-47 لیورپول منچستر یونایتد ولورهمتون واندررز
49 1947-48 آرسنال منچستر یونایتد برنلی
50 1948-49 پورتسموث منچستر یونایتد دربی کانتی
51 1949-50 پورتسموث ولورهمتون واندررز ساندرلند
52 1950-51 تاتنهام هاتسپر منچستر یونایتد بلکپول
53 1951-52 منچستر یونایتد تاتنهام هاتسپر آرسنال
54 1952-53 آرسنال پرستون نورث اند ولورهمتون واندررز
55 1953-54 ولورهمتون واندررز وست برمویچ آلبیون هاندرزفیلد تاون
56 1954-55 چلسی ولورهمتون واندررز پورتسموث
57 1955-56 منچستر یونایتد بلکپول ولورهمتون واندررز
58 1956-57 منچستر یونایتد تاتنهام هاتسپر پرستون نورث اند
59 1957-58 ولورهمتون واندررز پرستون نورث اند تاتنهام هاتسپر
60 1958-59 ولورهمتون واندررز منچستر یونایتد آرسنال
61 1959-60 برنلی ولورهمتون واندررز تاتنهام هاتسپر
62 1960-61 تاتنهام هاتسپر شفیلد ودنزدی ولورهمتون واندررز
63 1961-62 ایپسویچ تاون برنلی تاتنهام هاتسپر
64 1962-63 اورتون تاتنهام هاتسپر برنلی
65 1963-64 لیورپول منچستر یونایتد اورتون
66 1964-65 منچستر یونایتد لیدز یونایتد چلسی
67 1965-66 لیورپول لیدز یونایتد برنلی
68 1966-67 منچستر یونایتد ناتینگهام فارست تاتنهام هاتسپر
69 1967-68 منچستر سیتی منچستر یونایتد لیورپول
70 1968-69 لیدز یونایتد لیورپول اورتون
71 1969-70 اورتون لیدز یونایتد چلسی
72 1970-71 آرسنال لیدز یونایتد تاتنهام هاتسپر
73 1971-72 دربی کانتی لیدز یونایتد لیورپول
74 1972-73 لیورپول آرسنال لیدز یونایتد
75 1973-74 لیدز یونایتد لیورپول دربی کانتی
76 1974-75 دربی کانتی لیورپول ایپسویچ تاون
77 1975-76 لیورپول کوینز پارک رنجرز منچستر یونایتد
78 1976-77 لیورپول منچستر سیتی ایپسویچ تاون
79 1977-78 ناتینگهام فارست لیورپول اورتون
80 1978-79 لیورپول ناتینگهام فارست وست برمویچ آلبیون
81 1979-80 لیورپول منچستر یونایتد ایپسویچ تاون
82 1980-81 استون ویلا ایپسویچ تاون آرسنال
83 1981-82 لیورپول ایپسویچ تاون منچستر یونایتد
84 1982-83 لیورپول واتفورد منچستر یونایتد
85 1983-84 لیورپول ساوتهمتون ناتینگهام فارست
86 1984-85 اورتون لیورپول تاتنهام هاتسپر
87 1985-86 لیورپول اورتون وست هام یونایتد
88 1986-87 اورتون لیورپول تاتنهام هاتسپر
89 1987-88 لیورپول منچستر یونایتد ناتینگهام فارست
90 1988-89 آرسنال لیورپول ناتینگهام فارست
91 1989-90 لیورپول استون ویلا تاتنهام هاتسپر
92 1990-91 آرسنال لیورپول کرسیتال پالاس
93 1991-92 لیدز یونایتد منچستر یونایتد شفیلد ودنزدی
94 1992-93 منچستر یونایتد استون ویلا نوریچ سیتی
95 1993-94 منچستر یونایتد بلکبرن راورز نیوکاسل یونایتد
96 1994-95 بلکبرن راورز منچستر یونایتد ناتینگهام فارست
97 1995-96 منچستر یونایتد نیوکاسل یونایتد لیورپول
98 1996-97 منچستر یونایتد نیوکاسل یونایتد آرسنال
99 1997-98 آرسنال منچستر یونایتد لیورپول
100 1998-99 منچستر یونایتد آرسنال چلسی
101 1999-00 منچستر یونایتد آرسنال لیدز یونایتد
102 2000-01 منچستر یونایتد آرسنال لیورپول
103 2001-02 آرسنال لیورپول منچستر یونایتد
104 2002-03 منچستر یونایتد آرسنال نیوکاسل یونایتد
105 2003-04 آرسنال چلسی منچستر یونایتد
106 2004-05 چلسی آرسنال منچستر یونایتد
107 2005-06 چلسی منچستر یونایتد لیورپول
108 2006-07 منچستر یونایتد چلسی لیورپول
109 2007-08 منچستر یونایتد چلسی آرسنال
110 2008-09 منچستر یونایتد لیورپول چلسی
111 2009-10 چلسی منچستر یونایتد آرسنال
112 2010-11 منچستر یونایتد چلسی منچستر سیتی
113 2011-12 منچستر سیتی منچستر یونایتد آرسنال
114 2012-13 منچستر یونایتد منچستر سیتی چلسی
115 2013-14 منچستر سیتی لیورپول چلسی
116 2014-15 چلسی منچستر سیتی آرسنال
117 2015-16 لستر سیتی آرسنال تاتنهام هاتسپر
118 2016-17 چلسی تاتنهام هاتسپر منچستر سیتی
119 2017-18 منچستر سیتی منچستر یونایتد تاتنهام هاتسپر
120 2018-19 منچستر سیتی لیورپول چلسی
121 2019-20 لیورپول منچستر سیتی منچستر یونایتد
122 2020-21 منچستر سیتی منچستر یونایتد لیورپول
123 2021-22 منچستر سیتی لیورپول چلسی
124 2022-23 منچستر سیتی آرسنال منچستر یونایتد
125 2023-24 منچستر سیتی آرسنال لیورپول
126 2024-25


[1] نام سابق باشگاه شفیلد ودنزدیفوتبال ملی

جام جهانی فوتبال
جام ملت های اروپا
لیگ ملت های اروپا
جام ملت های آمریکای جنوبی
جام ملت های آفریقا
قهرمانی ملت های آفریقا
جام ملت های آسیا
جام ملت های کونکاکاف
جام ملت های اقیانوسیه
جام کنفدراسیون ها
فوتبال در المپیک تابستانی
جام جهانی فوتبال زیر 20 سال
جام جهانی فوتبال زیر 17 سال
فوتبال در بازی های آسیایی
قهرمانی فوتبال غرب آسیا
قهرمانی فوتبال آسیای مرکزی

فوتبال باشگاهی

لیگ ایران (لیگ برتر)
جام حذفی ایران
سوپر جام ایران
جام شهدای ایران

جام باشگاه های جهان

لیگ قهرمانان اروپا
لیگ اروپا
لیگ کنفرانس اروپا
سوپر جام اروپا
جام برندگان جام اروپا

لیگ قهرمانان آسیا
لیگ قهرمانان آسیا دو
پرزیدنت کاپ آسیا
جام برندگان جام آسیا
سوپر جام آسیا

لیگ ایتالیا (سری آ)
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا)
سوپر جام ایتالیا

لیگ اسپانیا (لالیگا)
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری)
سوپر جام اسپانیا

لیگ انگلستان (پریمیر لیگ)
جام حذفی انگلستان (FA کاپ)
جام اتحادیه انگلستان (لیگ کاپ)
سوپر جام انگلستان (جام خیریه)

لیگ آلمان (بوندسلیگا)
جام حذفی آلمان (DFB پوکال)
سوپر جام آلمان

لیگ فرانسه (لیگ 1)
جام حذفی فرانسه
سوپر جام فرانسه
جام اتحادیه فرانسه

لیگ پرتغال (پریمیرا لیگا)
جام حذفی پرتغال (تاسا پرتغال)
جام اتحادیه پرتغال (تاسا لیگا)
سوپر جام پرتغال

لیگ هلند (اردیویسه)
جام حذفی هلند (KNVB کاپ)
سوپر جام هلند (یوهان کرایف)

لیگ ترکیه (سوپر لیگ)
جام حذفی ترکیه
سوپر جام ترکیه

لیگ کره جنوبی (کی لیگ)
لیگ ژاپن (جی لیگ)
لیگ چین (سوپر لیگ)

لیگ عربستان (لیگ حرفه‌ای)
جام حذفی عربستان

لیگ قطر (لیگ ستارگان)
جام حذفی قطر (جام امیر)

لیگ امارات (لیگ برتر)
جام حذفی امارات

فوتسال

جام جهانی فوتسال
جام جهانی کوچک (جایزه بزرگ)
قهرمانی فوتسال آسیا
جام فوتسال کنفدراسیون ها

جام فوتسال بین قاره ای
باشگاه های فوتسال آسیا
لیگ برتر فوتسال ایران
جام حذفی فوتسال

فوتبال ساحلی

جام جهانی فوتبال ساحلی
جام بین قاره‌ای فوتبال ساحلی
قهرمانی فوتبال ساحلی آسیا

لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران

والیبال

والیبال در المپیک تابستانی
قهرمانی والیبال جهان
جام جهانی والیبال
جام بزرگ قهرمانان والیبال جهان
لیگ ملت های والیبال
لیگ جهانی والیبال
والیبال در بازی های آسیایی
قهرمانی والیبال آسیا
جام والیبال آسیا

قهرمانی باشگاه های جهان
قهرمانی باشگاه های آسیا
لیگ برتر والیبال ایران

بسکتبال

بسکتبال در المپیک تابستانی
جام جهانی بسکتبال
بسکتبال در بازی های آسیایی
قهرمانی بسکتبال آسیا
جام بسکتبال آسیا

لیگ برتر بسکتبال ایران
اتحادیه ملی بسکتبال (NBA)

هندبال

هندبال در بازی های آسیایی
لیگ برتر هندبال ایران

بانوان

جام جهانی فوتبال زنان
لیگ برتر بانوان فوتبال ایران