رده بندی لیگ برتر والیبال


paykan
بیشترین تعداد قهرمانی
پیکان تهران (12 دوره)
sarmaye
قهرمان فعلی
بانک سرمایه


# تیم قهرمان دوم سوم چهارم پنجم

1 پیکان تهران 12 5 3 - -
2 صنام تهران 4 2 1 - -
3 کاله مازندران 2 1 2 - -
4 فجر سپاه تهران 2 - 1 - 1
5 استقلال تهران 2 - 1 - -
6 بانک سرمایه تهران 2 - - - -
7 بنیاد شهید تهران 2 - - - -
8 بانک ملی تهران 1 3 - - -
9 متین ورامین تهران 1 1 - - 2
10 آبگینه قزوین 1 - 1 - 1
11 دخانیات تهران 1 - - - -
12 سایپا البرز - 6 2 1 -
13 پرسپولیس تهران - 3 - 2 1
14 ذوب آهن اصفهان - 2 4 - 1
15 شهرداری ارومیه آذربایجان غربی - 1 4 - 1
16 پگاه ارومیه آذربایجان غربی - 1 2 1 -
17 بانک تجارت تهران - 1 2 - -
18 فولاد خوزستان - 1 - 1 -
19 ایرانا تهران - 1 - - -
20 گل گهر سیرجان کرمان - 1 - - -
21 موتوژن تبریز آذربایجان شرقی - 1 - - -
22 پاس تهران - - 2 1 1
23 شهرداری تبریز آذربایجان شرقی - - 1 - 1
24 آذر پیام ارومیه آذربایجان غربی - - 1 - 1
25 ابومسلم خراسان رضوی - - 1 - 1
26 بانک ساری مازندران - - 1 - -
27 بیم مازندران - - 1 - -
28 ثامن الحجج خراسان رضوی - - 1 - -
29 ریخته گری تبریز آذربایجان شرقی - - 1 - -
30 فولاد ارومیه آذربایجان غربی - - 1 - -
31 لیفتراک سازی تبریز آذربایجان شرقی - - 1 - -
32 برق تهران - - - 4 2
33 مقاومت ارومیه آذربایجان غربی - - - 2 1
34 میزان خراسان رضوی - - - 2 -
35 داماش گیلان - - - 1 1
36 باریج اسانس کاشان اصفهان - - - 1 -
37 پردیس متحد قزوین - - - 1 -
38 بازیافت تهران - - - - 1
39 پتروشیمی بندر امام خوزستان - - - - 1
40 جواهری گنبد گلستان - - - - 1
41 دانشگاه آزاد تهران - - - - 1
42 قند شیروان خراسان شمالی - - - - 1
43 گیتی پسند اصفهان - - - - 1
44 نوین کشاورز تهران - - - - 1

مجموع [1] 30 30 34 17 22


# استان قهرمان دوم سوم چهارم پنجم

1 تهران 27 16 10 7 10
2 مازندران 2 1 4 - -
3 قزوین 1 - 1 1 1
4 البرز - 6 2 1 -
5 آذربایجان غربی - 2 8 3 3
6 اصفهان - 2 4 1 2
7 آذربایجان شرقی - 1 3 - 1
8 خوزستان - 1 - 1 1
9 کرمان - 1 - - -
10 خراسان رضوی - - 2 2 1
11 گیلان - - - 1 1
12 خراسان شمالی - - - - 1
13 گلستان - - - - 1

مجموع 30 30 34 17 22


[1] در مسابقات فصل های 1387، 1390، 1394 و 1395 دو تیم به مقام سوم رسیدند. همچنین تیم های چهارم و پنجم 9 دوره اول لیگ والیبال مشخص نیست.


لیست قهرمانان لیگ برتر والیبال

EasySalary EasyFormula EasyCheck