رده بندی جام حذفی فوتسال

Mahan
بیشترین تعداد قهرمانی
ماهان تندیس قم (1 دوره)
Mahan
قهرمان فعلی
ماهان تندیس قم


# تیم قهرمان دوم تا نیمه نهایی

1 ماهان تندیس قم 1 - -
2 میثاق تهران - 1 -
3 تاسیسات دریایی تهران - - 1
4 شهرداری تبریز آذربایجان شرقی - - 1

مجموع 1 1 2


# استان قهرمان دوم تا نیمه نهایی

1 قم 1 - -
2 تهران - 1 1
3 آذربایجان شرقی - - 1

مجموع 1 1 2
EasyErs EasyLoan EasyCharge