سه شنبه 21 آذر

جدول کامل گلزنان جام حذفی فصل 03-1402

گلزنان جام حذفی فصل 03-1402 تعداد گل
امین عامری (کیا شاهرود) 3
ابوالفضل طاهری (طلائیه شیراز)
بهنام رسولی، صالح وفایی (اتحاد جوان همدان)
عارف تراز (شناورسازی قشم)
نادر محمدنژاد (آینده سازان اردبیل)
2
علیرضا آرانپور، ابراهیم کاظمپور، فرشید تنهایی، عارف محمدی (تام کهگیلویه)
محمد پور راشد، میلاد ربانی، مهرشاد امامی (کشاورز دزفول)
امین جوانمردی، فرشید صفری، گلندی (طلائیه شیراز)
مجتبی مختاری، محمدامین ذبیح نژاد، صمد احمدی، جابر برهمه (دریا بابلسر)
مجید صفری، یوسف شاه علی (کیا شاهرود)
بهنام تقی زاده (تارا فولاد چرمهین اصفهان)
حسین احمدی (اتحاد جوان همدان)
علیرضا اسلامی، هادی دهقانی (شناورسازی قشم)
نیما کریم زاده، پدرام حامدی (آینده سازان اردبیل)
محمد لطفی (اسپاد تهران)
اسلام دبیری، محمدرضا نقدی پور (شهدای بابلسر)
عارف قزل (ستارگان بهمن جوان تهران)
آرمان مردانی، امیرحسین طاحونی (نیروی زمینی تهران)
1